Om de voortgang van het project Ontmoet het Platteland ook na 31 december 2003 te kunnen garanderen, is op 9 april 2003 de Stichting Ontmoet het Platteland opgezet.

Het doel van de stichting is kort gezegd: De landbouw vanuit de Noordoostpolder te promoten en de relatie tussen boer en burger te behouden of te verbeteren. Dit wordt gedaan door het organiseren van (groeps)rondleidingen. Ook het rondleiden van schoolklassen hoort hierbij.

Het stichtingsbestuur bestaat uit:
Benny Jensma, Rutten, voorzitter
Albertje Koster, Emmeloord, secretaris
Pieter van Reeuwijk, penningmeester
Johan Remijn, Tollebeek, lid

Voor rondleidingen:
coordinator:
Jan de Jong
Banterkade 1a
8314 RC Bant
telefoon: 0527 – 26 28 81
mobiel: 06 – 20 13 98 86
fax: 0527 – 26 26 59
e-mail: janenriadejong@kpnmail.nl

Voor bestuurszaken:
secretariaat: Albertje Koster, Boslaan 3, 8302 AA Emmeloord, tel.: 0527 – 252459